Organist i Snesere og Everdrup kirker

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

En stilling som organist ved Snesere og Everdrup kirker, er ledig til ansættelse snarest
muligt.
Stillingen er på 37 timer pr. uge.
Organisten skal bl.a. varetage følgende opgaver i pastoratet:
 Spille til gudstjenester
 Spille til vielser og barnedåb
 Spille til begravelser og bisættelser
 Spille til plejehjemsgudstjenester, sogne aftener og aftengudstjenester
 Arrangere koncerter i kirkerne med folk udefra
Er du en passioneret organist, der brænder for at skabe musikalske oplevelser i særklasse
og give menigheden noget helt særligt ved gudstjenesterne? Så er du måske vores nye
organist.
Vi tilbyder:
 en selvstændig stilling på 37 timer om ugen
 to engagerede menighedsråd og initiativrige kollegaer
 aktive sogne med tre lokaliteter og mange spændende aktiviteter
Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i i overensstemmelse
med de aftaler menighedsrådet indgår med andre ansættelsesmyndigheder.
Ansættelse sker ved Everdrup Sogns Menighedsråd beliggende Kildebakken 1, 4733
Tappernøje
Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem
Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 –
Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis
kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det
tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem
Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor
Samfund (DOKS) for organister.
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk
Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres
tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en
klassificering af stillingen.
Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 313.868,00 kr. – 458.730,00 kr.
(nutidskroner). Fikspunktet er 321.916,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til
stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 24.193,00 kr. (nutidskroner). OK tillæg på
1.044,00 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem
menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.
Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i
henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 338.012,00 årligt
(nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 355.136,00 årligt (nutidskroner). Indplacering sker
efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 40.772,00 kr. (nutidskroner) for tjeneste
ved 4 eller flere kirker.
Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens
ansættelsesbrøk.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson
Maj-Britt Andersen på telefonnr. 21 29 42 01 eller via e-mail: 7472fortrolig@sogn.dk
Send din ansøgning med relevante bilag på e-mail til 7472fortrolig@sogn.dk senest
den 30. maj 2024. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted umiddelbart herefter.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Næstved Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Everdrup Menighedsråd/Kirkekasse, Kildebakken, 4733 Tappernøje

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 30-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6048214

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet