Næstved Kommunes SFO'er modarbejder lang skoledag med leg og kreativitet

Foto: Næstved Kommune. Lars Hoppe Søe, der er formand for Børne- og Uddannelsesudvalget.
dato

Det skal være sjovere at gå i SFO i Næstved Kommune. Der skal være mere tid til at lege på legepladsen, lave kreative projekter og spille brætspil, som skal prioriteres højere i det daglige program i kommunens fritidsordninger.

Den nye strategi er et led i en indsats for at skabe den bedste hverdag for børnene, hvor fritid bliver set som en værdi i sig selv.

Dette initiativ kommer som en reaktion på folkeskolereformen fra 2014, som førte til længere skoledage og reduceret fritid for eleverne. Næstved Kommune mener nu, det er på tide at rette fokus tilbage mod fritidsdelen. Formålet med denne omstrukturering er at give børnene fritid på deres egne præmisser, og derfor tages der højde for individuelle behov og interesser.

SFO-strategien er resultatet af en omfattende proces, hvor medarbejdere, skolebestyrelser, forskellige organisationer og lokalråd er blevet inddraget og interviews med børn fra alle SFO-afdelinger er blevet gennemført. Der er blevet taget højde for forskellige synspunkter, idéer, og holdninger til at sikre bedst mulige resultater.

Der er også taget beslutning om at oprette et nyt pædagogisk udvalg bestående af både medarbejdere og ledere tværs over alle kommunens SFO'er. Dette initiativ skulle sikre en ensartet og koordineret tilgang til implementering af den nye strategi.

I Næstved Kommune er der SFO på alle skoler. Elever fra 0. - 3. klassetrin kan blive tilmeldt SFO 1, og elever på 4. - 6. klassetrin kan blive tilmeldt SFO 2. Kommunen rummer i alt 9 skoler med tilknyttede SFO'er.

Kommunen ser frem til at lægge grundstenen for et miljø, hvor børnene kan trives og udvikle sig i deres fritid, hvor respekt for individuelle behov og interesser er i højeste prioritet.


https://www.naestved.dk/nyheder/pressemeddelelser/daaseskjul-baaleftermiddage-og-fantasifulde-faellesskaber-ny-sfo-strategi-saetter-fritidspaedagogikken-i-centrum
Kilde: Næstved Kommune